KULLANIM KOŞULLARI

 

Devam eden teknik inovasyonlar ve ilgili yasal çerçevedeki değişiklikler nedeniyle, aşağıdaki Kullanım Koşullarının zaman-zaman değiştirilmesi ve/veya tadil edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla kullanıcılardan bu internet sitesini her bir ziyaretlerinden önce bu Kullanım Koşullarını incelemelerini ve her türlü değişikliği ve/veya tadilleri dikkate almalarını rica ediyoruz. 

GİRİŞ

Bu internet sitesi size İstanbul Beykoz Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sk. No:20, Türkiye adresinde mukim Schwarzkopf Professional Kuaför Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi aracılığıyla Henkel tarafından sunulmaktadır. Bu internet sitesinde yer alan, Schwarzkopf Professional Kuaför Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (bundan sonra "Schwarzkopf Professional" olarak anılacaktır), Henkel'in bağlı şirketleri ve üçüncü taraflara ilişkin bilgiler azami özen gösterilerek bir araya getirilmiştir. Bununla birlikte bilgilerin eksiksizliğini ve doğruluğunu garanti etmemekteyiz. Schwarzkopf Professional ve Henkel bu internet sitesinin içeriğindeki herhangi bir hata ile ilgili olarak sorumluluk kabul etmemektedir. Bu internet sitesinde ileriye dönük olarak belirtilen açıklamalar mevcut bilgilerimiz ve düşüncelerimiz doğrultusunda verilmiştir. Bununla birlikte, Schwarzkopf Professional'un fiili olarak elde etmiş olduğu sonuçlar, söz konusu ileriye dönük beyanlardan büyük ölçüde farklılık gösterebilir zira bu sonuçlar Schwarzkopf Professional'un kontrolü dışında olan bazı durumlarda pek çok rekabetçi ve makroekonomik nitelikteki faktörlere dayanmaktadır. İleriye dönük beyanları tadil etmeye yönelik herhangi bir yasal yükümlülüğe halel getirmeksizin, Schwarzkopf Professional'un bu internet sitesinde yer alan ileriye yönelik tüm beyanları sürekli olarak güncelleme niyeti bulunmamaktadır.

 

Bu siteye erişmek suretiyle, görüntüleyebileceğiniz veya çıktısını alabileceğiniz aşağıdaki İnternet Sitesi Genel Kullanım Koşullarını kısıtlama veya itiraz olmaksızın kabul etmektesiniz.


BU İNTERNET SİTESİ VE BURADA YER ALAN BİLGİLERİN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE VEYA ABD VATANDAŞLARI VEYA ABD’DE İKAMET EDENLERE YÖNELİK OLARAK KULLANILMASI AMAÇLANMAMAKTADIR VEYA BU TÜR BİR KULLANIM İÇİN ONAYLANMAMIŞTIR. SÖZ KONUSU KİŞİLERİN YEREL SCHWARZKOPF PROFESSIONAL İNTERNET SİTESİ VEYA SCHWARZKOPF PROFESSIONAL'UN ABD’DEKİ BAĞLI ŞİRKETLERİNİN İNTERNET SİTELERİNİ KULLANMALARINI RİCA EDERİZ.

İNTERNET SİTESİNİN GENEL KULLANIM KOŞULLARI

1. Telif Hakkı Yasası

 

Sitemizin sayfaları (içerikler, yapı) telif hakkı ile korunmaktadır. Özellikle de her türlü çoğaltım, uyarlama, tercüme, elektronik yöntemlerle depolama veya işleme dahil olmak üzere diğer ortamlardaki depolama ve işleme; telif hakkı ile korunmaktadır. Bunların kısmen veya tamamen kullanılması için Schwarzkopf Professional Kuaför Ürünleri Pazarlama A. Ş.’den önceden yazılı izin alınması gerekmektedir. Bilgilerin veya verilerin herhangi bir şekilde çoğaltılması, özellikle de metinlerin veya görsel materyallerin tamamının veya bir kısmının kullanılması (Schwarzkopf Professional'un basın fotoğrafları hariç) veya herhangi bir başka şekilde istifade edilmesi veya yayınlanması için Schwarkopf Professional’dan önceden yazılı izin alınması gerekmektedir. Yayınlama ve çoğaltma hakları Schwarzkopf Professional'a aittir.


Schwarzkopf Professional basın fotoğrafları yalnızca editoryal amaçla kullanılabilir. Editoryal amaçla çoğaltılan ve/veya elektronik ortamda üzerinde değişiklikler yapılan Schwarzkopf Professional basın fotoğraflarında aşağıda belirtilen telif hakkı açıklamasının bulunması zorunludur: "© [Yıl] Schwarzkopf Professional Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş., İstanbul. Tüm hakları saklıdır". Yeniden çıktısının alınması ücretsiz olup, bununla birlikte kendi dosyalarımız için bir kopyasını talep ediyoruz.


© 2016 Schwarzkopf Professional Kuaför Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi, İstanbul. Tüm hakları saklıdır.

 

2. Ticari Markalar

 

Henkel Oval ve Schwarzkopf Professional logoları, “Henkel - Excellence is our Passion” (Mükemmeliyet Bizim Tutkumuzdur) ve "Together. A passion for hair." (Birlikte. Saç için bir tutku) ifadeleri ve bu sayfalarda yer alan tüm ürün isimleri ve/veya ürün görüntüleri Henkel AG & Co. KGaA, bağlı şirketleri, iştirakleri veya lisans verenlerin kayıtlı ticari markalarıdır. Bu ticari markaların herhangi bir şekilde yetki dışı kullanılması veya istismar edilmesi açık bir şekilde yasaktır ve ticari marka yasası, telif hakkı yasası, diğer fikri mülkiyet hakları veya haksız rekabet yasalarına aykırıdır.

 

3. Üçüncü Taraf İnternet Siteleri İçin Feragat

 

a. Bu internet sitesinin sayfaları; üçüncü taraflarca işletilen ve içeriği Schwarzkopf Professional tarafından bilinmeyen başka internet sitelerinin linklerini (yani ‘hiperlinkler’) içermektedir. Schwarzkopf Professional bu internet sitelerine erişim için yalnızca bir aracı işlevi görmektedir ve söz konusu sitelerin içeriğiyle ilgili olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Üçüncü taraf internet sitelerine yönelik linklerimizin amacı yalnızca sitede gezinmenizi kolaylaştırmaktır. Link verilen sayfalarda yer alan açıklamalar tarafımıza ait değildir. İnternet sitemizdeki sayfalarda link verilen ve üçüncü taraflara ait olan sayfaların içeriğiyle ilgili olarak herhangi bir bağımız bulunmamaktadır. Özellikle de, söz konusu sayfalarda meydana gelebilecek yasal hükümlerin ihlal edilmesinden veya üçüncü taraf haklarının ihlal edilmesinden herhangi bir şekilde sorumlu değiliz.


b. Schwarzkopf Professional'un internet sitesinden hiperlinklerin sağlandığı internet siteleri ile ilgili olarak, bu sayfaların içeriğinden ve sunulan ürünlerin herhangi bir şekilde satılmasından ve ürünlere ilişkin herhangi bir siparişin işleme alınmasından yalnızca bu internet sitelerinin sahipleri sorumludur.


c. Henkel, hiperlinkle erişilen bir sayfada meydana gelen herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet veya kişilik haklarının ihlalinden herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

d. Bir işlemle ilgili bir emir veya başka bir yasal beyanda bulunulması durumunda, yalnızca kullanıcı ile ilgili web sitesinin sahibi veya burada sunulan kişi veya kişi arasında Henkel ile kullanıcı arasında bir sözleşme yapılır. Lütfen köprü bağlantılı web sitesindeki ilgili tedarikçinin genel iş koşullarını dikkate alın.

 

e. Bu sorumluluk reddi henkel.com web sitesinde görüntülenen tüm bağlantılar ve kullanıcının bu tür bağlantılar aracılığıyla yönlendirildiği web sitelerin içeriği için geçerlidir.


4. Genel Feragat

 

Haksız fiil dahil olmak üzere yasal gerekçesine bakılmaksızın – Schwarzkopf Professional’un bu internet sitesinin kullanımından doğan hasarlara ilişkin her türlü sorumluluğu; kasıt veya ağır ihmalinin neden olduğu hasarlarla sınırlıdır.


Schwarzkopf Professional kendi internet sitelerini virüslerden uzak tutmak için çok büyük çaba sarf etmektedir, bununla birlikte, virüs olmayacağını garanti edememekteyiz. Bu nedenle belgeleri ve verileri indirmeden önce virüslere karşı yeterli koruma sağlamanızı tavsiye ederiz (örneğin virüs tarayıcılarının kullanılması).

 

 

Schwarzkopf Professional, kendi internet sitesinde sunulan hizmetlerin kusursuz veya hatasız olacağını ve bu hizmetlerin kesintisiz bir şekilde sunulacağını garanti etmemektedir.

 

5. Tahminler ve Niyet Beyanları

 

Bu internet sitesinde ileriye dönük olarak belirtilen açıklamalar mevcut bilgilerimiz ve düşüncelerimiz doğrultusunda verilmiştir. Bununla birlikte, Henkel'in fiili olarak elde etmiş olduğu sonuçlar, söz konusu ileriye dönük beyanlardan büyük ölçüde farklılık gösterebilir zira bu sonuçlar Henkel'in kontrolü dışında olan bazı durumlarda pek çok rekabetçi ve makroekonomik nitelikteki faktörlere dayanmaktadır. İleriye dönük beyanları tadil etmeye yönelik herhangi bir yasal yükümlülüğe halel getirmeksizin, Henkel ve Schwarzkopf Professional'un bu internet sitesinde yer alan ileriye yönelik tüm beyanları sürekli olarak güncelleme niyeti bulunmamaktadır.

 

6. Henkel Ürünleri

 

Bu internet sitesinde yer alan markalar/ürünler; Henkel’in tüm dünya çapındaki şirketlerinin sunduğu markaların/ürünlerin örnekleridir. Henkel bir markanın/ürünün aynı zamanda sizin ülkenizde de mevcut olduğunu garanti etmemektedir.

MUHTELİF

Bu Genel Kullanım Koşulları Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir ve bu yasalara göre yorumlanmaktadır. Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, bu internet sitesine ilişkin tüm ihtilaflar için yasal yargılama yeri Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu Genel Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün geçersiz olması veya geçersiz kalması halinde, bu durum geri kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.